INDIVIDUELLT KOSTUPPLÄGG

Individanpassad kostupplägg (engångsupplägg) 1000 kr
  • 3-5 måltider/dag
  • Variation över veckan
  • Recept och tillvägagångssätt för varje måltid
Jag anpassar efter ditt kaloribehov (upp eller ned i vikt/behålla) ev allergier och vilken mat du föredrar.
Individanpassad kostupplägg 3 månader 2500 kr
  • 3-5 måltider/dag
  • Variation över veckan
  • Justering var fjärde vecka efter önskemål och behov.
  • Uppföljning varje vecka via mail eller videochatt.